Hội thảo về phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam

Ngày 03/8/2018 tại Mai Châu, Hòa Bình, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo "Chính sách phát triển du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam"

Tham dự Hội thảo có khoảng 50 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp phát triển du lịch cộng đồng. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch khẳng định "Du lịch cộng đồng đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội cho người dân địa phương thông qua tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao được đời sống cộng đồng, có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước"

Toàn cảnh buổi Hội thảo

"Du lịch cộng đồng đã giúp Việt Nam khai thác, phát huy, giới thiệu và góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị tài nguyên tự nhiên và văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, nét văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc đã trở thành động lực thu hút khách quốc tế khắp nơi trên thế giới tới khám phá và trải nghiệm"

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ hai vấn đề chính: một là, đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch cộng đồng trên cả nước và ở từng vùng, địa phương, tổng kết những mô hình thực tiễn tại một số địa phương tiêu biểu và một số mô hình liên kết triển khai mô hình du lịch cộng đồng của doanh nghiệp. Hai là, tập trung vào vấn đề đang thu hút sự quan tâm rất lớn hiện nay của ngành Du lịch, các địa phương, cũng như cộng đồng, doanh nghiệp đó là đào tạo, phát triển nhân lực cho du lịch cộng đồng.

Đình Lâm, Kim Dung