Hoàn thành Họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN năm 2020-2021

Ngày 06/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020-2021.

Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 68 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc 7 lĩnh vực: Văn hóa, Du lịch, Thể dục thể thao, Thư viện, Nghệ thuật, Mỹ thuật và Di sản văn hóa. Hội đồng của các lĩnh vực do Lãnh đạo Bộ chủ trì.

Sau khi xem xét kết quả xác định nhiệm vụ như sau:

Lĩnh vực Văn hóa có 09 đề xuất, xác định được 03 nhiệm vụ; 

Lĩnh vực Du lịch có 17 đề xuất xác định được 07 nhiệm vụ;

Lĩnh vực Thể dục thể thao có 13 đề xuất xác định được 05 nhiệm vụ;

Lĩnh vực Thư viện có 03 đề xuất xác định được 01 nhiệm vụ;

Lĩnh vực Nghệ thuật có 06 đề xuất xác định được 03 nhiệm vụ;

Lĩnh vực Mỹ thuật có 06 đề xuất xác định được 03 nhiệm vụ;

Lĩnh vực Di sản văn hóa có 16 đề xuất xác định được 07 nhiệm vụ;

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục tên, mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm để đưa lên tuyển chọn, giao trực tiếp và thực hiện các bước tiếp theo.

Một số hình ảnh các buổi họp Hội đồng:

Hội đồng lĩnh vực Mỹ thuật

Hội đồng lĩnh vực Di sản văn hóa

Hội đồng lĩnh vực Thể dục thể thao

Tin, ảnh: Đình Lâm