Tổ chức Thẩm định các đề tài KHCN cấp Bộ năm 2019-2020

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Thẩm định nội dung nghiên cứu và kinh phí thực hiện của các đề tài Kh&CN cấp Bộ năm 2019-2020.

Thực hiện Quyết định số 3995/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2018 về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung nghiên cứu và kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020, các Tổ thẩm định đã họp dưới sự chủ trì của TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ trưởng để xem xét, đánh giá những nội dung nghiên cứu và thẩm định các nội dung kinh phí của 29 hồ sơ thuyết minh. Tới tham dự thẩm định có đại diện của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu.

Sau khi xem xét, Tổ thẩm định đã đề nghị các chủ nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh, đồng thời đề nghị mức kinh phí phù hợp cho mỗi đề tài. Các chủ nhiệm hoàn thiện và nộp về Bộ trong tháng 12 để phê duyệt và ký Hợp đồng thực hiện.

Một số hình ảnh các buổi họp Thẩm định:

Đình Lâm