Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc về chương trình nghiên cứu lĩnh vực Thể dục thể thao

Ngày 30/8/2018, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã làm việc với Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó có Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu Thể dục Thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”

Cùng dự có ThS. Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao đã thay mặt nhà trường báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài nhánh thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, về cơ bản các nhiệm vụ đang được triển khai đúng thời hạn và thực hiện tốt việc giải ngân kinh phí. Trường cũng đề nghị Thứ trưởng quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo các đơn vị có liên quan  trong việc triển khai khảo sát, lấy số liệu phục vụ nghiên cứu.

GS.TS. Nguyễn Đại Dương thay mặt lãnh đạo nhà trường bổ sung thêm một số nội dung và chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề tài.

GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh báo cáo một số kết quả và khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học. Thứ trưởng cho rằng việc triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu Thể dục Thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" là cần thiết và hết sức ý nghĩa. Đây là nhiệm vụ nhằm tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác “Cần phải khuyến khích và giúp đỡ nền thể dục thể thao quốc dân làm cho nòi giống thêm khỏe mạnh”, “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, các đề tài phải đánh giá tốt thực trạng hiện nay của việc phát triển thể dục thể thao quần chúng và đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi nhằm thúc đẩy thể thao quần chúng phát triển.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ Trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan và các chủ nhiệm đề tài:

-   Giao Vụ KH,CN&MT chủ trì, hỗ trợ các nhánh của chương trình trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu;

-  Đề nghị Tổng Cục TDTT tích cực phối hợp với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, các nhánh đề tài trong quá trình thu thập thông tin và triển khai các nội dung nghiên cứu liên quan;

-  Giao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và các chủ nhiệm đề tài, tích cực triển khai các nội dung nghiên cứu theo đúng kế hoạch và tiến độ nghiên cứu đề ra.

-Giao Ban chủ nhiệm chương trình, Ban thư ký cần thường xuyên theo sát các nhóm nghiên cứu, đảm bảo các nhóm nghiên cứu cùng song song thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo kế hoạch, đảm bảo tất cả các nhánh phải cùng nhau hoàn thành đúng và vượt kế hoạch, để chương trình được nghiệm thu có chất lượng và đúng thời hạn.