Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ giao

Kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về KH&CN nhằm khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, ứng dụng đổi mới công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu; hoàn thiện quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

          Tính đến ngày 15/6/2018, Bộ KH&CN được giao 175 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 37 nhiệm vụ, đang thực hiện 138 nhiệm vụ (đều trong hạn). Tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng KH, CN thúc đẩy tăng năng suất lao động và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã tập trung vào việc triển khai các Chương trình phát triển khoa học cơ bản được Thủ tướng phê duyệt nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia; các nhiệm vụ KH&CN nhằm tiếp thu, làm chủ công nghệ tiên tiến và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia giúp tạo ra sản phẩm mới, gia tăng giá trị của sản phẩm truyền thống như: cá tra, dừa, lúa gạo thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến, nghiên cứu tạo ra công nghệ, thiết bị, giống cây trồng mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao tiếp tục được triển khai với mục tiêu ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bộ KH&CN nghệ đã đi đầu trong việc triển khai áp dụng cơ chế “chuyển mạnh sang hậu kiểm” đối với chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý. Cụ thể, chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa sang áp dụng cơ chế hậu kiểm; giảm 67% thời gian kiểm tra chất lượng nhập khẩu để thông quan hàng hóa (giảm từ 03 ngày xuống còn 01 ngày, vượt yêu cầu về thời gian của ASEAN+4 (là 90 giờ). Rà soát, cắt giảm ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan. Bộ cũng không ngừng cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nhờ đó đã xếp vị trí thứ 2/19 Bộ, ngành về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử năm 2017. 

Hoạt động hợp tác quốc tế trong 6 tháng đầu năm cũng đầy sôi động, điểm nhấn đó là việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác của Cộng hòa Pháp, Autralia, Singapore, Canada về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0, hợp tác về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; trao đổi và phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập trong lĩnh vực KH&CN và tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc Sở KH&CN theo Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 Trung ương 6 khóa XII; đưa doanh nghiệp làm trung tâm để tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng để phát triển đồng bộ các sản phẩm theo chuỗi giá trị, nhất là với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương và Vùng. 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc nâng cao năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Đồng thời, hoàn thiện Khung Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu KH&CN thúc đẩy chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0”. 

Cùng với đó, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; hướng dẫn các tổ chức KH&CN xây dựng và trình phê duyệt phương án tự chủ theo thời hạn quy định. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia.

Bộ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát, cắt giảm ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan và tập trung triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN đối với các thủ tục hành chính thực hiện trong năm 2018. 

Trích nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ