Hội thảo Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường du lịch

Ngày 7/7/2018, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Du lịch". TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các thày cô giáo, và sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước có đào tạo về nhân lực du lịch.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề chính về thực trạng giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên, làm rõ vai trò của các cơ sở đào tạo du lịch trong giáo dục bảo vệ môi trường; tham khảo các mô hình bảo vệ môi trường đã áp dụng thành công của các cơ sở đào tạo du lịch trong và ngoài nước… Theo báo cáo tại Hội thảo, thực tế hiện nay các chương trình đào tạo tại các trường du lịch lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vẫn còn nghèo nàn, chưa đa dạng, phong phú; thậm chí có nhiều cơ sở chưa đưa nội dung này vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa. Chính vì vậy, Hội thảo là cơ hội để các trường đào tạo du lịch, các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp tìm ra nội dung, phương pháp cũng như lựa chọn áp dụng mô hình giảng dạy thích hợp để đưa vào chương trình giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường du lịch.

Trong chương trình của Hội thảo, các đại biểu có buổi khảo sát thực tế tham quan các mô hình về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ trì Hội thảo: GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trường TRường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

TS. Nguyễn Văn Lưu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo 

Đình Lâm