Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc CMCN 4.0 đối với lĩnh vực văn hoá nghệ thuật”

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, tại Thừa Thiên Huế, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật″, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch TS. Nguyễn Ngọc Thiện đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

 

 Đồng chủ trì Hội thảo có TS. Từ Manh Lương Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu của ngành văn hoá, nhà khoa học nước ngoài, các Cục, Vụ quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đặt yêu cầu đối với Hội thảo tập trung hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đánh giá ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 đến văn hoá nghệ thuật trên khía cạnh văn hoá truyền thống Việt Nam và ngành công nghiệp. Thứ hai, trước xu hướng phát triển của CMCN 4.0 thì cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp thích ứng phù hợp để có thể bắt kịp sự phát triển.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học
Hội thảo đã nhận được 49 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, các Cục, Vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố. Các tham luận tập trung vào các vấn đề: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, những thời cơ, thách thức đặt ra và việc ứng dụng công nghệ trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ hiện nay.
Hội thảo này nằm trong chuỗi hoạt động về tiếp cận CMCN 4.0 của Bộ VHTTDL trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cập nhật nhật diễn biến Hội thảonày trong thời gian tới.
Viết Huy