Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 lĩnh vực Thông tin thư viện

Sáng ngày 05/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Thư viện thông tin

Toàn cảnh buổi họp Hôi đồng

Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực văn hóa, thư viện, công nghệ thông tin do TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ tịch Hội đồng, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên gồm: PGS.TS. Lê Thanh Hà, TS. Vũ Dương Thúy Ngà, ThS. Nguyễn Thanh Thảo, ThS. Kiều Thúy Nga, ThS. Phan Thị Thái Hà.

Hội đồng thảo luận, nhận xét về Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét 02 Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn của lĩnh vực Thư viện Thông tin.

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

          Trưởng ban:   ThS. Nguyễn Thanh Thảo

          Uỷ viên:          TS. Vũ Dương Thúy Ngà

          Uỷ viên:           ThS. Kiều Thúy Nga

Kết quả làm việc có 02 tổ chức và cá nhân trúng tuyển chọn thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực Thư viện Thông tin để đưa vào thực hiện năm 2019-2020, bao gồm:

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả truyền thông trên báo điện tử (nghiên cứu trường hợp báo Điện tử Tổ quốc).

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Liêm, Trung tâm Công nghệ thông tin 

2. Nghiên cứu giải pháp kết nối thông tin giữa các thư viện điện tử của các trường Đại học khu vực phía Bắc.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Thiên, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả Hội đồng

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.

Đình Lâm