Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Sáng ngày 26/9/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TĐC) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013.
Hội thảo có sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục TĐC, các đơn vị chức năng, đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công An, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và một số các đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi một số nội dung: Góp ý về việc đưa một số phương tiện đo vào danh mục phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 phải kiểm soát về đo lường như đo chiều cao hoa lốp xe cơ giới, PTĐ độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới, PTĐ độ trượt ngang của bánh xe cơ giới, thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới, thiết bị đo áp lực hơi của lốp xe cơ giới, PTĐ nồng độ khí thải xe cơ giới, PTĐ độ ồn, cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới; PTĐ đèn chiếu sáng phía trước, PTĐ độ khói và tầm quan trọng của việc đưa các PTĐ này vào kiểm soát; Điều chỉnh tên gọi, biện pháp kiểm soát của một số phương tiện nhóm 2; Thực thi kiểm soát các loại phương tiện đo nhóm 2; Đề xuất ban hành danh mục phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm soát về đo lường.

Về cơ bản, các đại biểu đã đưa ra một số ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn; tạo điều kiện cho Ban tổ chức tiếp tục ghi nhận, chỉnh sửa và hoàn thiện Thông tư 23 trong thời gian tới.

1. Đầu năm 2017, Tổng cục TĐC đã tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013.

2. 17/2/2017, Bộ KH&CN đã có Công văn số 436/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, ngành đề xuất PTĐ nhóm 2.

3. Ngày 25/7/2017, Bộ KH&CN đã có Công văn số 2432/BKHCN-TĐC kèm theo dự thảo thuyết minh, dự thảo Thông tư gửi các bộ, ngành xin ý kiến, đồng thời đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/, mục “Lấy ý kiến về văn bản KH&CN” để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân..

4. Tổ chức các hội thảo, nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Tổng cục đang hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Truyenthongkhoahoc.vn